"การท่าภูเก็ต" นำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน "สนามบินฮาเนดะ" เพื่อพัฒนาสู่การบริการสนามบินมาตรฐานระดับโลก

Alternative Hotel

"การท่าภูเก็ต" นำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน "สนามบินฮาเนดะ" เพื่อพัฒนาสู่การบริการสนามบินมาตรฐานระดับโลก

การท่าภูเก็ตนำสื่อมวลชนดูงานสนามบินฮาเนดะแลกเปลี่ยนประสบการพัฒนาบริการมาตรฐานระดับโลก ท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนเยือนญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัย ศึกษาดูงานสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ติดอันดับบริการมาตรฐานระดับโลก เพื่อนำไปพัฒนาเสริมสร้างให้สนามบินภูเก็ตมีศักยภาพทัดเทียมสนามบินอื่นๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) และพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “สื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร” ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.2 มิ.ย.2562 โดยมี น.ส.Yuika Haraguchi เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานฮาเนดะให้การต้อนรับ พร้อมให้การบรรยายและนำเยี่ยมชมท่าอากาศยานฮาเนดะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารสนามบินให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าอากาศยานภูเก็ตและสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมนี้ได้ทัศนะศึกษาในประเทศญี่ปุ่น น.ส.Yuika Haraguchi เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานฮาเนดะ ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า สนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ เป็นสนามบินศูนย์กลางของเที่ยวบินภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบินไปยังปลายทางกว่า 49 แห่งทั่วประเทศมียอดใช้บริการเกือบ 80 ล้านคนต่อปี (แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเส้นทางภายในประเทศ) สนามบินนานาชาติฮาเนดะ เป็นสนามบินใกล้กรุงโตเกียว เป็นฮับแอร์พอร์ตขนาดกะทัดรัดไม่ใหญ่จนเกินไป มี 3 อาคาร 3 รันเวย์ อาคารที่ 1-2 สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ ส่วนอาคารที่ 3 สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ.2553 มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 18 ล้านคน/ปี และขณะนี้อยู่ระหว่างขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการต้อนรับกีฬาโอลิมปิก ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปี พ.ศ.2563 ณ กรุงโตเกียว ซึ่งในปีดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีก 50 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน ทางสนามบินนานาชาติ ฮาเนดะ มีความมุ่งหวังในการพัฒนาให้เป็นสนามบินที่ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Action to Universal Design” ที่ออกแบบมาเพื่อมวลชน สนามบินนานาชาติฮาเนดะให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ มีการเก็บความคิดเห็นของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงเพื่อให้เป็นสนามบินที่ใช้บริการได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้โดยสารทุกคน ข้อมูลที่ได้มาจะมีการส่งต่อไปให้แผนกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง มีคณะกรรมการทำการประเมินว่ารูปแบบเหมาะสมหรือไม่ จะมีการประเมินปรับปรุงทุกๆ 2 ปี นอกจากนี้สนามบินฯ ยังให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน โดยให้ลูกค้าเป็นคนเลือกพนักงานดีเด่นขึ้นมาทุกเดือนด้วย น.ส.Yuika Haraguchi กล่าวต่อไปว่า สนามบินนานาชาติฮาเนดะ ได้รับเลือกจากสถาบันประเมินคุณภาพ Skytrax ประเมินให้เป็นสนามบินระดับ 5 ดาวติดต่อกัน 5 ปี ติดในอันดับหนึ่งในหลายๆ ทวีปด้วยกัน ส่วนปัญหาของสนามบินฯ ที่อยากจะแก้ไข คือ ไม่ให้ผู้โดยสารต้องรอนาน เดินทางเข้า-ออกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนองต่อนโยบายเรื่องนี้ของรัฐบาล มีการปรับเป็นระบบ Automation หรือระบบอัตโนมัติ ให้มากขึ้น ซึ่งจะพยายามทำให้ได้ 10 นาทีในการเดินทางเข้า-ออกสนามบิน ด้าน ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงการจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 ว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของท่าอากาศยานภูเก็ตที่ดำเนินการกับทางสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตที่ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานไทย ตลอดปีที่ผ่านมา และการมาเยี่ยมชมสนามบินฮาเนดะในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติกับทางสนามบินฮาเนดะ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวที่จะได้เห็นสนามบินนานาชาติที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และมีศักยภาพเหนือกว่าสนามบินภูเก็ต เพื่อนำไปพัฒนาเสริมสร้างให้สนามบินภูเก็ตทัดเทียมสนามบินอื่นๆ ต่อไป การเดินทางมาศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานฮาเนดะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท.ในการประสานงานกับทางท่าอากาศยานฮาเนดะ ซึ่งเป็นสนามบินพี่สนามบินน้องกัน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำชมภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานฮาเนดะ ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่ตั้งคล้ายคลึงกับท่าอากาศยานภูเก็ต คือ ตั้งอยู่ใกล้ทะเล แต่คอนเซ็ปต์การให้บริการนั้น ทางฮาเนดะ ได้กำหนดให้เป็นสนามบินที่ให้บริการผู้โดยสารอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากที่สุด ร.ต.ธานี กล่าวต่อไปว่า จากที่ได้เยี่ยมชมจะเห็นว่าท่าอากาศยานฮาเนดะ มีความสะอาด เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การให้บริการในทุกๆ ด้าน ติดอันดับบริการมาตรฐานระดับโลก ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานภูเก็ตก็พยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงการให้การให้บริการทัดเทียมกับท่าอากาศยานฮาเนดะ , นาริตะ และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั่วโลก แต่ขณะนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและพัฒนาในเฟสที่ 3 ซึ่งจะเริ่มในช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการอากาศยานและผู้โดยสารต่อไป แต่การที่จะพัฒนาท่าอากาศยานให้เทียบเท่าท่าอากาศยานฮาเนดะ และนาริตะนั้น ค่อนข้างยาก เพราะท่าอากาศยานภูเก็ตมีเพียงหนึ่งรันเวย์เท่านั้น และรันเวย์ก็สั้นอีกต่างหาก แต่ในเรื่องการให้บริการนั้นคิดว่าท่าอากาศยานภูเก็ตสามารถแข่งขันกับที่อื่นๆ ได้ ทั้งในเรื่องของการให้บริการอากาศยาน สายการบิน และผู้โดยสาร

Share This:

ความคิดเห็น

Top