ร้านขนมเค่งติ้น

Alternative Hotel

ร้านขนมเค่งติ้น

ร้านขนมพื้นเมืองที่เก่าแก่อยู่คู่ภูเก็ตมานานกว่า 70ปี ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 ที่ดูแลกิจการ ขนมส่วนใหญ่เป็นขนมจีนฮกเกี๋ยนโบราณแบบภูเก็ตดั้งเดิม ชื่อขนมทั้งหมดจะเป็นภาษาจีนฮกเกี๋ยน ขนมที่นี่ทำใหม่สดทุกวัน ไม่ใส่สารกันบูด 

หากมาถึงภูเก็ตแล้วมาแล้วอย่าลืมแวะมาใช้ซื้อขนมเป็นของฝาก หรือกินเองที่นี้ได้นะ 

ร้านตั้งอยู่บริเวณ สี่แยกบางเหนียว 

เปิดบริการตั้งแต่ 8.00น. ถึง 19.00น.  


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


ร้านขนมเค่งติ้น


Share This:

ความคิดเห็น

Top