นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

Alternative Hotel

นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2) ชาวตะกั่วป่าเปิดบ้านต้อนรับทุกคนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของชุมชน ด้วยคอนเซป "ตำนานที่ยังมีลมหายใจ" ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตะกั่วป่าในอดีต และยังคงอยู่อย่างอบอุ่นในปัจจุบัน

นิทรรศการ Takuapa My Home 2 จะจัดแสดงตั้งแต่ 17 คุลาคม 2558 - 21 พฤศจิกายน 2558 ใครว่างก็แวะเที่ยวชมกันได้นะ


ขอบคุณภาพแผนที่จาก facebook fanpage : Takuapamyhome

นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

กัสเบล พีรกร โพธิ์ประเสริฐ เข้าร่วมงาน นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

แกลอรี่ภาพ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

แกลอรี่ภาพ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

บรรยากาศ นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน (Takuapa My Home 2)


นิทรรศการตะกั่วป่า บ้านของฉัน ครั้งที่ 2 (Takuapa My Home 2)

ดูรูปเพิ่มเติม <<< คลิก


Share This:

ความคิดเห็น

Top