พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต

Alternative Hotel

พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต

พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ภูเก็ต 15 ตุลาคม 2558  ณ แยกโรงแรมถาวร มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเข้าชม ทำพิธี และตั้งโต๊ะถวายน้ำชากันอย่างหนาแน่น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


พิธีอัญเชิญหล่ำเต้าปักเต้า(พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ภูเก็ต


Share This:

ความคิดเห็น

Top